باز آمد بوي ماه مهر
گام هاي پر از مهر دانش آموزان اردل به سرچشمه علم و معرفت
به گزارش هفت چشمه به نقل از جهانبين نيوز، با پايان يافتن فصل تابستان بوي مهر در کوچه و پس کوچه‌هاي شهرمان پيچيد و باز هم مدارس بعد از 3 ماه چشم‌انتظاري، سال تحصيلي جديد را همراه با دانش آموزان آغاز کردند.

امروز هزاران دانش آموز اردلي به شوق آموختن، روانه مدرسه شدند، همه ساله با شروع ماه مهر کوچه‌ها و خيابان‌ها رنگ و بوي ديگري پيدا مي‌کنند و شور و شوق دانش‌آموزان جلوه زيبايي به جامعه مي‌بخشد.

از امروز کوچه‌ و خيابان‌هاي شهرها و روستاهاي  اردل، ميزبان قدم‌هاي استوار دانش‌آموزاني است که فعاليت خود را در مدارس اين شهرستان آغاز مي‌کنند.
دانش‌آموزان، کوله به دوش يا کيف به دست با عزم و اراده و نگاه به آينده روانه مدارسي مي‌شوند که سه ماه تابستان براي حضور آنها انتظار کشيده است تا آينده‌سازان را تحويل جامعه اسلامي ما دهد.
 
دانش آموزان اردل بار ديگر حس حضور در مدرسه را تجربه کردند و در پشت ميز و نيمکت‌هاي مدارس نشستند تا در مدرسه زندگي مشقي جديد بنويسند و در جاده سبز زندگي و آينده خود و کشور گامي ديگر بردارند. 
امروز ديوارهاي مدرسه پر از شور و شوق حضور دانش‌آموزان بودند و کلاس ها با آغوش باز در آستانه درها ايستادند تا ميهمانان خود را در آغوش بکشند و سالي جديد تحصيلي را برايشان رقم بزنند.

انتهاي پيام/570ه