استخر شناي شهر اردل چشم انتظار اعتبار و اراده؛

در پروژه استخر شناي اردل منافع مردم مغفول مانده است مسئول استخر شنار سردار شهيد صالحي شهر اردل گفت: عدم دقت ، نظارت و اصول مهندسي، تنها استخر شناي شهر اردل را تهديد مي کند.

استخر شناي شهر اردل چشم انتظار اعتبار و اراده؛

در پروژه استخر شناي اردل منافع مردم مغفول مانده است مسئول استخر شنار سردار شهيد صالحي شهر اردل گفت: عدم دقت ، نظارت و اصول مهندسي، تنها استخر شناي شهر اردل را تهديد مي کند.
اخبار شهرستان اردل
فرهنگی اجتماعی
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg