يادداشت/

روابط راهبردي تهران پکن يا قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين اين روزها از گوشه و کنار، خودي و غيرخودي زمزمه قراردادي موسوم به ۲۵ ساله ايران و چين در انظا ر و اکناف و در فضاي مجازي دست به دست مي شود که جمهوري اسلامي ايران همانند رژيم قاجار جزاير خود را به چين واگذار نموده و يا اجاره داده است.

يادداشت/

روابط راهبردي تهران پکن يا قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين اين روزها از گوشه و کنار، خودي و غيرخودي زمزمه قراردادي موسوم به ۲۵ ساله ايران و چين در انظا ر و اکناف و در فضاي مجازي دست به دست مي شود که جمهوري اسلامي ايران همانند رژيم قاجار جزاير خود را به چين واگذار نموده و يا اجاره داده است.
اخبار شهرستان اردل
فرهنگی اجتماعی
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg