کد مطلب: 172697
يادداشت به قلم بهروز طاهري ميرقائد
وظايف مديريت شهري (آقاي شهردار)
تاریخ انتشار : 1396/12/08 10:58:50
نمایش : 2304
شهرداري ها در سطح جهاني ازجمله سازمانهايي هستند که نقش اساسي در توسعه کشورها و پويايي جامعه دارند،اين سازمانها در ايران از جايگاه اصلي خود که برنامه ريزي و مديريت امور شهري است، دور مانده اند و تبديل به سازمانهايي با نيروي انساني ناکارآمد و خدمات نه چندان با کيفيت بويژه در شهر هاي کوچک و متوسط شده اند.
به گزارش هفت چشمه؛ به نقل از کوهرنگ خبر؛ بهروز طاهري ميرقائد کارشناس ارشد مديريت دولتي در يادداشتي نوشت:

شهرداري ها در سطح جهاني ازجمله سازمانهايي هستند که نقش اساسي در توسعه کشورها و پويايي جامعه دارند،اين سازمانها در ايران از جايگاه اصلي خود که برنامه ريزي و مديريت امور شهري است، دور مانده اند و تبديل به سازمانهايي با نيروي انساني ناکارآمد و خدمات نه چندان با کيفيت بويژه در شهر هاي کوچک و متوسط شده اند.

ازجمله مشکلاتي که مديران شهري امروز با آن مواجهه هستند، افزايش انتظارات و نيازهاي مردم و شهروندان، کاهش منابع مالي و تخريب محيط زيست، پيچيدگي هاي اجتماعي و کالبدي شهر و... مي باشند که شهرها و شهرداري ها را از نظر مديريتي با شرايط متغيري روبرو کرده است.

از اين رو ارتقاء شرايط مديريت شهري و بهبود شرايط شهرداري ها بايد در جهت بهبود اداره شهر و عملکرد شهرداري ها مورد توجه قرار گيرد و انتخاب مدير واجد شرايط و مجرب براي شهرداري ها مي تواند از مهمترين عوامل موثر در بهبود اداره يک شهر محسوب شود.

يک مدير شهري بايد بتواند در دنياي رقابتي نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناسايي کند و درصدد مزاياي رقابتي آن برآيد. از اين طريق است که يک شهر مي تواند نقطه قابل اتکايي در شبکه جهاني شهر ها بيابد و کارکرد خود را در نظام سرمايه داري بين‌الملل بهبود بخشد. بنابراين يک شهردار "مدير شهر " است و نه "مدير شهرداري " زيرا مدير شهرداري صرفاً يک مجري است که در مقابل نحوه عملکرد پاسخگو خواهد بود و نه نتايج و پيامدها.

با توجه به اينکه پيش بيني مي شود جامعه آينده يک جامعه شهرنشين باشد بنابراين شهرها بجاي اينکه مکان هاي بي ثمر براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي يا تراکم کارگران بيکار با انبوه مشکلات اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي باشند بايد به مراکز رشد و پويايي اقتصادي و اجتماعي در چارچوب ملي، بدل شوند. بايد خالق فرصتهاي ارزنده براي رفاه و توسعه جمعيت ساکن و نيز کل کشور شوند.

وظايف کنوني مديريت شهري تنها مواردي از قبيل برنامه ريزي، خدمات رساني، مديريت فرهنگ محلي، انجام پروژه هاي عمراني و... نيست بلکه جهت دهي فعاليت هاي شهري، ترسيم چشم انداز شهر در راستايي دستيابي به توسعه پايدار، شناخت نقاط قوت و ضعف شهر خود و نيز تلاش در جهت تقويت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف، در جهت کسب مزيت رقابتي و... مي باشد.

يکي از مهمترين کارهايي که مديران شهري بايد انجام دهند، جلب اعتماد شهروندان است، شهرداري با شفاف سازي امور و اطلاع رساني دائم و به موقع به شهروندان، درباره درآمد ها و هزينه‌هاي اداره شهر، مي تواند سهم شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهد.

پرداخت جوايز خوش حسابي، تخفيف عوارض و ديگر مشوق ها نيز از راهکارهاي مشارکت شهروندان در راستايي پرداخت عوارض مي باشد.

يکي ديگر از وظايف مديران شهري آشنا ساختن شهروندان با نقش خود در توسعه و آباداني شهر مي باشد.

مديران شهري بايد تعامل و توازني بين دخل و خرج شهر ايجاد کنند، همه علت رونق برخي از شهرها، مشارکت شهروندان در تأمين هزينه هاي شهري نيست بخصوص در کشور ما و در شهرهاي کوچک ( روستا _ شهر: شهرهايي که غالباً داراي جمعيت روستايي و کمي مي باشند) که فقط نام شهر را يدک مي‌کشند بايد به اين نکته توجه داشت که بخش زيادي از درآمد هاي شهرداري نبايد از شهروندان تامين شود، بلکه بايد از منابع ديگري تأمين شود که با تدبير و ادراک مديران شهري قابل اجرا خواهد بود.

وظيفه شهرداري، تنها يک وظيفه خدماتي و عمراني نيست، بلکه شهرداري يک نماد اثرگذار است که تمامي تعاملات اجتماعي و فرآيند هاي يک شهر را در بر مي گيرد.

پنج وظيفه اصلي مديران شهري را مي توان به صورت ذيل نام برد:

۱_ آماده سازي زيرساخت هاي اساسي براي عملکرد کارآمد شهرها
۲_ آماده سازي خدمات لازم براي توسعه منابع انساني، بهبود بهره وري و بهبود استانداردهاي زندگي شهري
۳_ تنظيم فعاليت هاي تأثير گذار بخش خصوصي بر امنيت، سلامت و رفاه اجتماعي شهري
۴_آماده ساختن خدمات و تسهيلات لازم براي پشتيباني فعاليت هاي مولد و عمليات کارآمد مؤسسه هاي خصوصي در نواحي شهري
۵_ برنامه ريزي استراتژيک

موفقيت شهرداران و مديران شهري، مرهون يک سري مطالعات دقيق و درک صحيح از وضعيت و واقعيات موجود و با بکارگيري تفکرات سيستمي و متناسب با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي شهرها مي باشد. و مهمترين پارامتر موفقيت آنان را مي توان در توجه به خرد جمعي و پرهيز از نظرات شخصي و جهت گيري هاي سياسي و اجتماعي دانست.

((به اميد داشتن شهري آباد و ايراني آباد تر))

انتهاي پيام/570ه
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg